Terug naar overzicht

Opleidingshoofd Milieukunde: ‘Visitatierapport te negatief’

Opleidingshoofd Ido Verduin is het met de kritiek in het visitatierapport van de opleiding Milieukunde, dat vandaag verscheen, maar ten dele eens. ‘Dat het geen rozengeur en maneschijn is, dat klopt. Op een aantal punten schieten we tekort. Maar de commissie moet ook vast kunnen stellen of iets een incident is of een structureel probleem. Ik vind het een te negatief rapport. De mondelinge terugrapportage was positiever dan de schriftelijke, dat kunnen we slecht plaatsen.’
De Hogeschool Brabant heeft een van de kleinste en meest bekritiseerde milieuopleidingen in Nederland. Bijna alle punten die landelijk als problematisch gelden, slaan ook op Milieukunde in Breda. Het gaat vooral om de studiebegeleiding, de kwaliteit van de stages, de relaties met de wetenschap, het personeelsbeleid en de algehele kwaliteitszorg.
Milieukunde krijgt kritiek op de samenhang in het programma, de gehanteerde werkvormen en de relaties met het werkveld. Ook de zelfevaluatie krijgt stevige kritiek: de docenten zouden een ’te rooskleurig beeld’ van de toestand bij hun opleiding hebben.
Een pluspunt is dat de opleiding als enige een behoorlijke selectie en verwijzing in de propedeuse kent. Ook de kwaliteit van de toetsen in Breda is de visitatiecommissie meegevallen. Dat is volgens de commissie echter louter toeval. Ze kon namelijk geen ‘beleid’ over de toetsing ontdekken.
Over de kritiek op de samenhang in het programma zegt Verduin bijvoorbeeld het volgende: ‘Er is wel degelijk voldoende samenhang. We zijn met de ontwikkeling en integratie van modules verder dan andere opleidingen. Op de één of andere manier hebben we dat niet over kunnen brengen.’
Het opleidingshoofd zegt het rapport serieus te nemen en gaat het goed analyseren. ‘Maar een aantal punten zullen we terzijde leggen. Het is m’n derde visitatie, en het geeft een katerig gevoel.’ (FS/HOP/RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?