Terug naar overzicht

Roken St. Joost aan banden gelegd

De Academie St. Joost gaat paal en perk stellen aan het roken in het gebouw. In Nederland geldt een rookverbod in openbare gebouwen, maar in de praktijk van de academie is daar niets van te merken. Dat gaat veranderen. Met ingang van het nieuwe schooljaar is het verboden te roken in lokalen, werkplaatsen, atrium, kapel en gangen. In de kantine wordt een rookruimte ingericht en ook probeert men op iedere verdieping een rookruimte in te richten.
Van verschillende kanten binnen de academie is er op een stringente navolging van het rookverbod aangedrongen. In werkplaatsen ontstaan onveilige situaties als er gerookt wordt. Daarnaast worden de gangen als ‘een grote asbak’ gebruikt, zo schrijft de directie in een notitie. Aan de medewerkers wordt gevraagd het goede voorbeeld te geven zodat studenten zich niet achter rokende personeelsleden kunnen verschuilen. De Gezamenlijke Academie Medezeggenschapsraad (GAMR) heeft maandag 7 mei ingestemd met het verbod.
Als er geen direct gevaar bestaat, kunnen er geen sancties staan op overtreders van het verbod. ‘We kunnen moeilijk een student het lokaal uit sturen’, zei een docent-raadslid. Een studente in de raad: ‘Ik denk niet dat het werkt. Het zijn kunstacademiestudenten. Die denken: ha het mag niet, dus doe ik het toch.’ ‘Docenten en studenten staan in hun recht om tegen anderen te zeggen dat hier niet gerookt mag worden’, zei directielid Balthus de Louweren. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?