Terug naar overzicht

Studeren in buitenland straks aantrekkelijker

Studenten kunnen vanaf augustus 2003 in het buitenland hun gehele opleiding volgen en toch maandelijks hun studiefinanciering incasseren.
Dat staat in de notitie ‘Studeren zonder Grenzen’ die vorige week openbaar werd. Door de maatregel krijgen studenten die een complete opleiding in het buitenland volgen maandelijks een financiële injectie van de Informatie Beheer Groep (IBG). Iets wat tot dusverre niet voor hen was weggelegd. In het buitenland studeren met behoud van de studiefinanciering kan nu ook, maar dan moet de student bij een Nederlandse instelling zijn ingeschreven.
Om dit grapje te bekostigen, moet het Ministerie van Onderwijs jaarlijks veertig miljoen gulden extra reserveren voor de studiefinanciering.
Vooralsnog geldt de maatregel alleen voor de EU-lidstaten en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Met deze landen zijn afspraken gemaakt over de minimumkwaliteit waaraan hogescholen en universiteiten moeten voldoen. Minister Hermans wil op termijn ook landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië aan de lijst toevoegen.
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) reageert positief. In een eerste reactie schrijft de bond echter wel ‘dat deze op zich lovenswaardige regeling niet als smoes gebruikt mag worden om onrendabele opleidingen in eigen land te sluiten.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?