Terug naar overzicht

Telefoonverkeer gestroomlijnd

Doorkiezen op alle locaties, voice mail en ‘hot desking’, dat zijn de belangrijkste verbeteringen die de nieuwe telefooncentrale van de Hogeschool Brabant met zich meebrengt. Op alle locaties buiten Tilburg is de centrale in gebruik genomen. In Tilburg wordt op zaterdag 9 juni op de nieuwe centrale overgeschakeld.
Het telefoonverkeer van, naar en binnen de hogeschool liep nog altijd via verschillende centrales, die, veelal daterend van jaren geleden, van uiteenlopende makelij waren. Ook was de capaciteit voor nieuwe aansluitingen opgebruikt.
Er komt geen supercentrale vanwaaruit alle locaties van de Hogeschool Brabant bediend worden. De locaties behouden hun eigen ‘externe nummer’. De gebouwen Hogeschoollaan, Lovensdijkstraat en Beukenlaan in Breda behouden samen hetzelfde locatienummer. Tilburg en Etten-Leur krijgen voor het eerst doorkiesnummers.
Intern bellen verandert wel binnen de hele hogeschool. Vóór het driecijferige interne nummer moet een voorloopnummer worden gekozen. In Breda is het voorloopnummer 7, in Tilburg en Etten-Leur een 8. Na 1 juli kunnen nieuwe nummers worden uitgegeven, die allemaal een 8 als voorloopnummer krijgen, dus ook als het een nummer in Breda betreft.

Nieuw is de mogelijkheid van ‘hot desking’: medewerkers met een flexibele werkplek kunnen zich straks op elke willekeurige plek aanmelden op een toestel zodat het eigen doorkiesnummer en interne nummer actief wordt. Hot desking wordt samen met voice mail eerst getest. Vanaf september worden deze functies aangeboden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?