Terug naar overzicht

Vertrouwenspersoon alleen voor klager

Wie aan de Hogeschool slachtoffer is van ongewenst gedrag kan de hulp inroepen van een van de vertrouwenspersonen. De Klachtenregeling Ongewenst Gedrag voorziet daarin. Ook in hulp voor personen die door anderen van zulk gedrag worden beticht. Dat laatste blijkt in de praktijk slecht te werken. Bij de herziening van de regeling, nodig vanwege de besturenfusie tussen de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, kwam aan het licht dat de vertrouwenspersonen in een spagaat terechtkomen als ze beide partijen moeten ondersteunen. In de nieuwe regeling worden beklaagden daarom van ondersteuning door vertrouwenspersonen uitgesloten.
Dat nu is bij een aantal leden van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) in het verkeerde keelgat geschoten. In hun vergadering van vorige week eisten ze dat ook beklaagden op steun van de hogeschool aanspraak kunnen maken. De HMR wil aan de invoering van de nieuwe regeling daarom een afzonderlijke regeling voor rechtskundige bijstand voor beklaagden verbonden zien. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?