Terug naar overzicht

Visitatierapport: Verpleegkunde Breda middelmatig

De opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool Brabant in Breda krijgt een gemiddeld oordeel in het visitatierapport dat donderdagmiddag werd gepubliceerd. Dat komt aardig overeen met de score van de opleiding in Keuzegids Hoger Onderwijs 2000-2001: in de middenmoot.
Een pluim krijgt Verpleegkunde Breda voor de contacten met het werkveld; ook de stagebegeleiding is beter dan gemiddeld.
Zwakke punten zijn de samenhang in het studieprogramma, de gebrekkige selectie en verwijzing aan het begin van de studie en de te beperkte toetsing. De laatste is te weinig gericht op inzicht.
Net als veel andere opleidingen krijgt Breda ook onvoldoendes voor verschillende vormen van kwaliteitsbewaking. Het gaat om de kwaliteit van afgestudeerden, het personeelsbeleid en de algemene kwaliteitszorg. Wel is er zicht op verbetering.
De duale opleiding is niet beoordeeld, omdat deze pas recent was begonnen. (FS/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?