Terug naar overzicht

39 klachten ongewenst gedrag

Het College van Vertrouwenspersonen van de Hogeschool Brabant maakt in het jaarverslag 2000 gegevens over ongewenst gedrag kenbaar. Het college registreerde onder andere het aantal keren dat een beroep werd gedaan op vertrouwenspersonen. In totaal meldden zich in de periode november 1999 tot en met december 2000 39 personen bij het college. Onder hen 23 studenten en 16 medewerkers van de hogeschool. In 1999 werden in totaal 25 klachten geteld.
Voortaan zal elk kalenderjaar een jaarverslag verschijnen.
De vertrouwenspersonen van de PABO en de ondersteunende diensten hoefden geen luisterend oor of begeleiding te bieden. Op de Faculteiten Techniek & Natuur (12 meldingen), Economie & Management (5), Gamma (5) en Kunst- en Vormgeving (17) werd wel een beroep gedaan op één van de vertrouwenspersonen. De klachten varieerden van fysiek of verbaal geweld en discriminatie tot intimidatie of onvrede over de werksituatie. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?