Terug naar overzicht

Aanmeldingen Hogeschool Brabant sinds april fors meer

Het aantal aanmeldingen voor een studie aan de Hogeschool Brabant is de laatste weken verrassend sterk aangetrokken. Daardoor is het verlies in marktaandeel omgeslagen in winst. Voor een voltijd studie hadden zich een week geleden 2431 gegadigden gemeld, 3,91 procent minder dan precies een jaar geleden. Weliswaar een achteruitgang, maar veel geringer dan de landelijke krimp. Voor alle hogescholen samen bedroeg het aantal aanmeldingen de vorige week 57.699: 7,66 procent minder dan een jaar geleden. De Hogeschool Brabant vergroot daardoor haar marktaandeel van 4.05 procent naar 4,21 procent.
De landelijke trend van -7,66 procent betekent overigens een verzachting van het leed dat zich in april aandiende. Toen stond het totale hbo nog op een achterstand van ongeveer 10 procent. Als verklaring voor de teruggang wordt verwezen naar de invoering het studiehuis in het middelbaar onderwijs. Dat zou stagnatie veroorzaken in het aantal gediplomeerde havisten.
Het hbo als geheel blijft, in tegenstelling tot de afgelopen tien jaar, achter bij de de groei van het universitaire onderwijs. Dat boekt momenteel een winst van 1,29 procent meer aanmelders. In de regio is die concurrentie nog forser: de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg staat op meer dan 10 procent winst.

Aan de Hogeschool Brabant zijn wel flinke uitslagen waarneembaar bij afzonderlijke faculteiten en opleidingen. De Faculteit Pedagogisch Onderwijs telt momenteel zo’n honderd aanmelders minder dan het vorig jaar, een achteruitgang met éénderde. De sociaal-agogische opleidingen van de Faculteit Gamma blijven eveneens achter: 78 aanmeldingen minder dan een jaar geleden, een achteruitgang met 16 procent. Bij de Faculteit Techniek & Natuur, die al jaren achtereen met een afnemende instroom kampt, is het einde van de tunnel nog niet in zicht: de teller stond een week geleden op 589: 7 procent minder dan een jaar geleden. Van de nieuwe instroomcijfers hangt onder andere af of de directie een nieuwe ronde van personeelsinkrimping zal afkondigen. De HEAO, de nieuwe Academie voor ICT & Management en de gezondheidszorgopleidingen van de Faculteit Gamma groeien.

Uit de cijfers over deeltijdonderwijs en duale studies valt nog niet veel op te maken. Die aanmeldingen komen pas veel later goed op gang. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?