Terug naar overzicht

Bredase studenten organiseren ‘autoloos’ evenement

Studenten Milieukunde van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) in Breda organiseren samen met studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) op 22 september het evenement ‘Europese Autovrije Dag’ op de Grote Markt in Breda. De studenten, verenigd in de Stichting Milieu en Recreatie, doen dat in opdracht van het Milieuplatform en hopen daarmee het autogebruik in het centrum van Breda terug te dringen. Op dinsdag 5 juni gaf de gemeente Breda toestemming voor het gebeuren. De gemeente stelt een begroting van dertigduizend gulden beschikbaar.
Op de Grote Markt en in nabijgelegen straten zal een informatiemarkt worden georganiseerd in samenwerking met belanghebbende partijen. Dat zijn bijvoorbeeld de ANWB, de Fietsbond en de VVV. Bezoekers kunnen bovendien kennisnemen van de nieuwste vormen van alternatief en milieuvriendelijk vervoer. Tegelijkertijd wordt een enquête gehouden onder bezoekers, willen de studenten een speurtocht houden voor kinderen en zullen bands voor muziek zorgen. De studenten maken een analyse over het effect van autogebruik op de mens, de binnenstad en het milieu. Deze analyse wordt aan het College van B&W aangeboden.
Robin Luijcks, vierdejaars Milieukunde en één van de oprichters van de stichting, hoopt dat ook de BBA meewerkt en bijvoorbeeld intensieve pendeldiensten gaat verzorgen op deze dag. ‘We willen mensen stimuleren om met het openbaar vervoer te komen. Ze moeten meer bewust met de auto omgaan.’
Mede-oprichter Jornt Buijs, vierdejaarsstudent Milieukunde, benadrukt dat het niet de bedoeling is om de stad stil te leggen. ‘Het is de eerste keer dat de gemeente instemt met dit evenement, en dat is een mooie eerste stap.’ (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?