Terug naar overzicht

FTN-project Cirrus wint prijs ‘Ei van Columbus’

Het project Cirrus van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) heeft het ‘Ei van Columbus’ gewonnen. Deze landelijke prijs voor innovatie en duurzaamheid, dertigduizend gulden en een wisseltrofee, werd vandaag in het Luxortheater in Rotterdam uitgereikt aan Nico Roorda, projectleider van Cirrus. Het Ei van Columbus is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
De FTN probeert met het project Cirrus duurzame technologie – bijvoorbeeld nieuwe vormen van energie- en grondstoffengebruik – in al haar aspecten te integreren in de opleidingen. Docenten van de ingenieursopleidingen worden op het gebied van duurzame technologie geschoold en nieuw onderwijsmateriaal wordt ontwikkeld. Het project loopt, parallel aan de verandering van het onderwijscurriculum, tot het najaar van 2004.
De jury waardeert de degelijke opzet van Cirrus en hecht veel belang aan de brede uitwerking voor het hoger onderwijs. Het succes van Cirrus krijgt daarmee nog een staartje. In augustus gaat Roorda met de directeur-generaal van VROM om de tafel om het project eventueel landelijk in te voeren.
De FTN was een van de vijf genomineerden in de categorie ‘hoger onderwijsinstellingen’ en nam de prijs voor hbo-instellingen in ontvangst. De Katholieke Universiteit Nijmegen sleepte de wo-versie in de wacht. De andere genomineerden waren de TU Delft, de PABO in Meppel en de Saxion Hogeschool IJsselland.
De opleidingen van de FTN kregen in maart al het keurmerk ‘duurzaam hbo’ opgespeld door Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. De stichting is een initiatief van de HBO-Raad en beoordeelt hogescholen die het Handvest Duurzaam HBO hebben ondertekend op duurzaamheidsaspecten in het onderwijs. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?