Terug naar overzicht

‘Geen dertiende maand in hoger onderwijs’

Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, voorspelt het volgend jaar moeilijke cao-onderhandelingen in het hoger onderwijs. Een dertiende maand met extra’s, zoals door minister Hermans aan het personeel van basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het vooruitzicht gesteld, zit er voor personeel aan universiteiten en hogescholen niet in. In het HBO-journaal dat deze week verscheen schrijft Leijnse: ‘Als in het voorjaar de cao’s van hogescholen en universiteiten aflopen en de bonden (terecht) ook een dertiende maand, extra periodieken, premies en bonussen gaan vragen, zullen HBO-raad en VSNU nee moeten verkopen. Er is gewoon geen geld voor. En als het er wel was, zijn er eerst nog een paar belangrijker zaken voor het personeel te regelen.’
De HBO-raad, die een paar jaar geleden de werkgeversrol in de cao-onderhandelingen geheel van de minister heeft overgenomen, verwijst bij monde van zijn voorzitter de bonden op voorhand naar het kabinet: ‘Komt het tot harde vakbondsacties dan zullen wij graag bussen ter beschikking stellen om de actievoerders naar Zoetermeer te vervoeren. Kan het zijn in april en mei, verkiezingstijd.’
Leijnse verwijt het kabinet de problemen vooruit te schuiven: ‘De tevredenheid van de betrokken ministers gaf al direct te denken. Het leek iets te veel op “na ons de zondvloed”: tot de Kamerverkiezingen in ieder geval geen gelazer met de bonden. In het hoger onderwijs zoeken ze het volgend jaar maar uit.’
Volgens de HBO-raadsvoorzitter zullen de tekorten aan leraren, agenten en verpleegkundigen aanhouden, nu gecompleteerd met tekorten aan hoogleraren, lectoren, onderzoekers en docenten. En hij voorspelt, dat het nieuwe kabinet – bij gebrek aan verdere meevallers – ook nog een nieuwe bezuinigingsronde zal aankondigen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?