Terug naar overzicht

Hoge uitval bij eerste duale opleidingen

Van de 700 studenten die in 1994 aan een duale hbo-studie zijn begonnen heeft ruim 70 procent de opleiding zonder diploma verlaten. Na vijf jaar was slechts 19 procent afgestudeerd.
Dat blijkt uit cijfers van de vereniging van hogescholen, de HBO-raad. De eerste duale opleidingen waren bijna allemaal heao-studies. Vooral eerstejaars hielden het snel voor gezien: de helft keerde de combinatie van leren en werken hetzelfde jaar nog de rug toe. ‘Het rendement is zeker in de beginjaren buitengewoon laag geweest’, erkent directeur Frits Wensing van de coöp-opleidingen in Amsterdam. De duale heao van de Hogeschool van Amsterdam zag tot dusverre slechts 14,5 procent van de studenten uit 1994 en 1995 met een diploma vertrekken. Elders is het niet veel beter.
Wensing heeft geen verklaring voor de enorme uitval. ‘Ik sta voor een groot raadsel. Juist bij kleine opleidingen waar je de studenten persoonlijk kent zouden de resultaten goed moeten zijn.’ Wensing was zelf in de beginjaren nog niet bij de opleiding betrokken. ‘Toen ik hier begon heb ik ook geconstateerd dat het rendement laag was. Nu wordt er scherp op gelet.’ Hij streeft ernaar 70 procent van de eerstejaars te laten instromen in de hoofdfase.

De duale opleiding Accountancy van de Hogeschool Brabant deelde in de beginjaren in de afstudeermalaise, al trokken de cijfers in Breda later aan. Van de lichting 1994 studeerde slechts 11 procent af. De lichting 1995 deed het beter met een geslaagdenpercentage van 27 procent: landelijk gezien een ’topscore’.

De HBO-raad concludeert ook dat het rendement laag is en heeft de kwestie ‘intern al ter sprake gebracht’. Een zegsman wijst er op dat diploma’s van duale opleidingen niet altijd in de reguliere onderwijsstatistieken terechtkomen. Bovendien zouden veel studenten niet definitief zijn afgehaakt, maar zijn overgestapt naar reguliere deeltijd- of voltijdopleidingen.

Directeur Hans Daale van het Landelijk Expertise en Informatiecentrum Duaal Onderwijs (LEIDO) denkt dat duaal onderwijs ‘gewoon zwaarder’ is. Dat de uitval in de beginjaren zo hoog was, verklaart hij vooral uit de gebrekkige wet- en regelgeving. Pas sinds 1998 hebben studenten aan duale opleidingen recht op studiefinanciering. Voor die tijd moesten ze dus op een andere manier voor inkomen zorgen, waardoor veel studenten afvielen.
Daale denkt dat het afstudeerpercentage uiteindelijk wel zal stijgen. Maar het is niet realistisch te rekenen op dezelfde rendementen als bij normale voltijdopleidingen. ‘Als je zestig, vijfenzestig procent haalt mag je blij zijn.’ (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?