Terug naar overzicht

Instroom PABO daalt fors

Het aantal vooraanmeldingen voor de PABO bij het Centraal Bureau voor Aanmelding en Plaatsing (CBAP) laat een flinke daling zien in vergelijking met studiejaar 2000-2001. Schreven zich vorig jaar mei maar liefst 263 studenten in voor de opleiding in Breda, dit jaar blijft de teller vooralsnog steken op 172. Een daling van 34,6%, tegen een landelijke teruggang van 19,9%.
Mogelijke oorzaken zijn de toegenomen concurrentie van de PABO in Rotterdam en het uitstelgedrag van scholieren. Zij melden zich dit jaar voor het eerst aan via Internet. Volgens decanen in het voortgezet onderwijs schrijven leerlingen zich daardoor steeds later in.
Directielid Jan Aarts kan echter geen afdoende verklaring geven voor de forse daling in Breda. Hij gaat er vanuit dat het een ‘eenvoudige dip’ is en neemt daarom ook geen extra maatregelen om meer studenten binnen te halen. ‘De belangstelling tijdens open dagen was enorm. Bovendien zijn we dit jaar wat vaker bij mbo-colleges geweest om decanen en studiebegeleiders te informeren en we hebben een extra infomiddag belegd. Hopelijk trekt het nog een beetje aan, maar we zullen volgend studiejaar met enkele eerstejaarsgroepen minder starten.’ (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?