Terug naar overzicht

Locatie Tilburg niet meer te vinden in Instroomwijzer IBG

Scholieren die het volgend jaar de Instroomwijzer van de Informatie Beheer Groep (IBG) raadplegen om te zien welke hbo-opleidingen in Tilburg worden aangeboden treffen daar alleen Fontys aan. De Tilburgse vestiging van de Hogeschool Brabant is van alle lijsten afgevoerd: zowel van de lijst met hogescholen als van de lijsten met afzonderlijke opleidingen. Nevenvestigingen van andere hogescholen worden ook niet meer vermeld. Zo komt Maastricht helemaal niet in de lijsten voor, hoewel de Hogeschool Zuyd daar een flinke vestiging heeft: de voormalige Hogeschool Maastricht. Hetzelfde geldt voor de Nijmeegse poot van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
De verdwijningen zijn het gevolg van een nieuwe opzet van de Instroomwijzer: voortaan worden alleen hoofdvestigingen van hogescholen vermeld. Nevenvestigingen kunnen alleen nog in de voetnoten worden opgezocht.
De concept Instroomwijzer is begin deze maand aan de studentenadministraties toegestuurd met de vraag om de gegevens over de eigen instelling te controleren. Het is twijfelachtig of de IBG bereid is de nevenvestigingen alsnog op te nemen. Uit de begeleidende brief blijkt, dat de vermeldingen niet per ongeluk zijn weggelaten, maar als gevolg van een bewuste keus voor een beknoptere opzet.
Voor de betrokken hbo-instellingen zijn de weglatingen echter ingrijpend. Hbo-vestigingen die niet meer in de lijsten voorkomen vrezen een achterstand op te lopen ten opzichte van concurrerende hogescholen. De IBG zelf geeft aan, dat één op de twee scholieren de wijzer gebruikt om zich voor een opleiding aan te melden.
De Faculteit Techniek & Natuur van de Hogeschool Brabant heeft haar hoofdvestiging in Tilburg. Directeur Carel Geenen toont zich verstoord over de verdwijning van zijn locatie uit de instroomwijzer: ‘Het betekent, dat scholieren in hun kennismaking met de Hogeschool Brabant in Tilburg helemaal afhankelijk zijn van onze eigen informatievoorziening.’ Hij kondigt aan bij de Raad van Bestuur op stappen aan te dringen. Ook de Hogeschool Zuyd en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen overwegen stappen tegen de IBG.
De IBG zelf is telefonisch niet bereikbaar. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?