Terug naar overzicht

Redacties Impuls en Hogescoop samen

Impuls en Hogescoop, de kranten van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, zullen vanaf augustus door één redactie worden gemaakt. Impuls en Hogescoop zullen wel als aparte kranten blijven verschijnen. De Raad van Bestuur heeft dat plan, dat de redacties zelf hebben ontwikkeld, maandag goedgekeurd.

Voor Hogescoop houdt de samenvoeging van de redacties bovendien een opwaardering in. De Bossche hogeschoolkrant werd tot nu toe als maandelijks voorlichtingsblad van de afdeling Communicatie uitgegeven. Communicatiemedewerkster Titia Bredée besteedde een deel van haar tijd aan het hoofdredacteurschap van de krant. Verder werd de krant hoofdzakelijk gevuld door freelancers en vrijwilligers. Enkele maanden geleden koos Bredée voor het voorlichtingswerk aan de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, en ontstond een vacature. Die werd tijdelijk opgevuld door detachering van redacteur Gerard Rutten van de Bredase hogeschoolkrant. Titia Bredée werkte nog wel samen met de Bredase redactie aan het plan dat nu wordt doorgevoerd.
In de nieuwe opzet wordt Hogescoop, net als Impuls, door een redactie van professionele journalisten gemaakt. Er komt een redactiestatuut voor beide bladen, waarin de Raad van Bestuur, die als uitgever fungeert, de journalistieke onafhankelijkheid garandeert. In Den Bosch bestonden al langer plannen voor een journalistieke krant, maar men zag door de beperkte omvang van de Bossche hogeschool geen kans zulks te realiseren.

De redactie van Impuls en Hogescoop krijgt twee deelredacties, één in Breda en één in Den Bosch. In Breda komt tevens de centrale eindredactie. De gekozen opzet maakt een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk, met behoud van de eigen identiteit van de twee titels. Lokale pagina’s en rubrieken zullen afwijken, bovenlokale items zullen grotendeels hetzelfde zijn, en hoeven dus maar éénmaal te worden gemaakt. Opmaak en druk worden in één gezamenlijke productielijn ondergebracht.
Naast de papieren kranten komt er één gezamenlijke website, waarop berichten van en voor beide hogescholen worden gepubliceerd. De site van Impuls wordt binnenkort voor dat doel aangepast. Hogescoop had nog geen site. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?