Terug naar overzicht

Werkend leren blijft te vaak steken in dom werk

De duale opleidingen schieten als paddestoelen uit de grond. Hogescholen en werkgevers zijn enthousiast. Maar critici vrezen dat het niveau van de opleiding door de lange werkperiodes daalt. De visitatie verpleegkunde lijkt hen gelijk te geven: bijna alle duale varianten krijgen zware kritiek.
Critici van het duaal onderwijs vrezen de controle te verliezen over het leerproces van de studenten. Want de werkperiodes worden wel afgewisseld met periodes op school, maar zijn die twee wel goed genoeg op elkaar afgestemd? Komen bedrijven niet in de verleiding om studenten in te zetten voor simpele klusjes? Bij stagiairs gaat het vaak zo. En welke garantie is er dat dit probleem in de lange werkperiodes van duale studies voorkomen wordt?

De landelijke visitatie van de opleidingen hbo-verpleegkunde was dit jaar een belangrijke testcase. Verpleegkunde was de eerste hbo-studierichting die op grote schaal met duale varianten begon. En dus is dit ook de eerste keer dat een reeks duale opleidingen door onafhankelijke deskundigen wordt beoordeeld.
‘Onvoldoende’. Dat is de ondubbelzinnige conclusie van de visitatiecommissie over het gros van de duale verpleegkunde-opleidingen. In de reguliere verpleegopleidingen schiet het niveau van de stages al op grote schaal tekort. Maar dat probleem geldt nog sterker voor de werkperiode van de duale opleiding, constateert de commissie.
De opleidingen geven de regie te veel uit handen, vindt de visitatiecommmissie. Vaak berust de beoordeling van studenten louter bij de werkgever. Dat hoeft nog geen probleem te zijn, maar dan moet de opleiding wel zorgen dat werkbegeleiders in staat zijn hen als hbo’er te beoordelen. En daar schort het aan. Aan de andere kant sluiten de op school gegeven lessen nauwelijks aan op wat de studenten in de praktijk meemaken.
En er zijn volop aanwijzingen dat de problemen ook bij andere duale studierichtingen spelen.

Volgens Hans Daale, directeur van het Landelijk Expertise- en Informatiecentrum Duaal Onderwijs (Leido), hebben hogescholen zich veel te enthousiast in het duale avontuur gestort: ‘In dat enthousiasme doen bedrijven en instellingen gemakkelijk beloftes die ze in de praktijk moeilijk kunnen waarmaken.’
Hij verwacht dat de kritiek ook bij andere hbo-visitaties zal opduiken. ‘Voordat je begint met een duale opleiding, moet je minstens een jaar uittrekken om goede afspraken te maken met bedrijven.’ (MS/FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?