Terug naar overzicht

Wet over afstudeersteun ‘puin’

De nieuwe regeling voor financiële ondersteuning van studenten, de afstudeersteun, is onduidelijk. Dat is vindt mr Rik Koopman, voorzitter van het College van Beroep van de Hogeschool Brabant. Vroeger was helder waarop een student recht had als hij door bijzondere omstandige studievertraging opliep. Sinds de wetswijziging in september 2001 is onduidelijk op welk tijdstip een hogeschool financiële ondersteuning moet uitbetalen. Ook is niet helder of een hogeschool die een uitkering moet betalen deze mag vasthouden totdat de studiefinanciering ophoudt. ‘Ik vind het puin’, zei Koopman tijdens een beroepszaak van een HEAO-studente. ‘Dit is toch geen wetgeving meer. Logisch dat er een beroepsschrift ligt.’
De studente had beroep aangetekend naar aanleiding van de afstudeersteun die zij van de Hogeschool Brabant had ontvangen. Door ziekte had ze een studievertraging van 18 maanden opgelopen. Toch betaalde de Hogeschool Brabant slechts zes maanden vergoeding, omdat de studente de overige twaalf maanden al via verlenging van de studiefinanciering van de Informatie Beheer Groep (IBG) uitbetaald had gekregen.
De wet maakt echter niet duidelijk of de hogeschool dit bedrag inderdaad van de uitkering mag aftrekken. De vroegere voorwaarde dat de studiefinanciering beëindigd moet zijn voordat financiële steun door de hogeschool moet worden uitgekeerd, is namelijk uit de regeling verdwenen. Wel staat er dat de ondersteuning zo snel mogelijk aan de student ter beschikking moet worden gesteld of ‘op een ander, door de student te bepalen tijdstip’.
De IBG bevestigt dat de regelingen elkaar overlappen. ‘Een student kan verlenging van de duur van de studiefinanciering bij ons aanvragen’, zegt persvoorlichter Daniël Blok. ‘Dat staat los van wat je bij de instelling kunt krijgen. Als daar een conflict over is, is het aan de rechter om het te bepalen. ‘
De voorzitter van het College van Beroep zegt er een hele kluif aan te hebben. Een uitspraak volgt, maar hij moet de materie nog eens goed bestuderen. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?