Terug naar overzicht

FTN-directie ziet einde aan boventalligheid

Er komt het komend jaar waarschijnlijk geen nieuwe ronde inkrimpingen in de personeelsformatie van de Faculteit Techniek & Natuur. De boventalligheid van de afgelopen jaren is momenteel nagenoeg weggewerkt. Alleen de algemene ondersteuning telt nog 1,5 fte te veel. Daar staat een tekort van 0,78 fte in het Bouwcluster tegenover.
Nieuwe krimp van betekenis wordt niet verwacht. De directie heeft laten weten dat de studentenaantallen voor de FTN het komend jaar vrijwel constant blijven. Dit ondanks een dalende instroom aan nieuwe studenten in het reguliere voltijd onderwijs. Volgens de laatste gegevens bedraagt die daling 6 procent. Landelijk is de daling van het aantal eerstejaars die techniek gaan studeren groter: 13 procent. De FTN vergroot in de dalende markt al met al haar marktaandeel.
De FTN-directie denkt de studentenaantallen op peil te kunnen houden door naast de reguliere instroom studenten uit het buitenland te trekken voor bijzondere projecten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?