Terug naar overzicht

Geen extra geld voor rsi-preventie

Minister Hermans (onderwijs) vindt maatregelenter voorkoming van rsi een verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen. Hij stelt geen extra geld beschikbaar, maar wil dat hogescholen en universiteiten wel aan preventie doen.
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) kwam in mei met een zwartboek. De bond constateerde dat de meeste hogescholen en universiteiten nauwelijks aandacht hebben voor goede werkomstandigheden voor studenten. Meubilair en computerzalen zijn verouderd en door verkorte studieduur en prestatiebeurs is de werkdruk voor studenten behoorlijk toegenomen, aldus de LSVb.
De bond wil dat de instellingen een arbobeleid voor studenten gaan ontwikkelen. Daartoe zijn ze volgens de minister ook verplicht. De Arbowet geldt namelijk ook voor studenten.
Voor klachten verwijst minister Hermans de studenten naar de arbeidsinspectie, die toeziet op naleving van de arbowet. Bovendien kunnen ze naar de medezeggenschapsraad van hun opleiding stappen. Hermans vindt dat opleidingen de keus moeten maken een deel van hun budget te besteden aan rsi-preventie. In dit verband noemt hij de Wageningen Universiteit. Die besloot na een verontrustend rapport over rsi voor twee miljoen gulden te investeren in ergonomisch verantwoorde computerzalen voor studenten. (FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?