Terug naar overzicht

Hermans wacht advies accreditatie niet af

Minister Hermans wil nog voor de zomervakantie zijn wetsvoorstel over invoering van een hoger-onderwijskeurmerk naar de Kamer te sturen. Een advies van de ‘kwartiermakers’ onder leiding van zijn partijgenoot Franssen wacht hij niet af.
De overheid financiert straks alleen nog opleidingen die voldoen aan minimale kwaliteitseisen. Geen keurmerk, geen geld – ook niet als je een chique universiteit bent. Een commissie geleid door Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bereidt dit ‘accreditatiestelsel’ voor.

In februari deed een tussenrapport van deze kwartiermakers veel stof opwaaien. Ze bleken hun opdracht – ontwikkel een keurmerk voor de bestaande kwaliteitszorg – ruim op te vatten. Zo wilde de commissie-Franssen ranglijsten van opleidingen naar een systeem met opstellen en ‘sterren’ voor topkwaliteit. Ook vond ze dat de keurmeesters (het accreditatieorgaan) zelf normen moeten opstellen voor wat eigenlijk ‘goed’ hoger onderwijs is.
De universiteiten schreven een brief op poten: er dreigde een aantasting van hun academische vrijheid. Franssen noemde hun kritiek ‘buiten proportie’ en ontkende zich met de onderwijsinhoud te willen bemoeien. Maar daarna meed zijn commissie verder de openbaarheid. In september wordt nu het aangepaste advies over het accreditatiestelsel verwacht.

De minister vindt het kennelijk niet nodig om dit definitieve advies af te wachten. Volgens ingewijden betekent dat vooral dat de ‘pijnpunten’ uit het rapport-Franssen inmiddels zijn weggemasseerd. Er is geen sprake meer van sterren of ranglijsten. Want Hermans rekent ‘alleen de zorg voor kwalitatief goed onderwijs’ tot zijn verantwoordelijkheid, zo heeft hij nog eens benadrukt. Aan het verschil tussen ‘goed’ en ‘beter’ wil hij zijn vingers niet branden. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?