Terug naar overzicht

Waardevaste studiebeurs over de grens

Studenten die een tijdje in het buitenland studeren, zouden een beurs moeten krijgen die aangepast is aan de levensstandaard van het land. Dat vraagt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) aan minister Hermans.
De minister is bereid de studiefinanciering te internationaliseren. Studenten kunnen hun beurs meenemen naar een Europese opleiding, al moet die opleiding dan wel goedgekeurd zijn door het ministerie.
Maar studentenbond LSVb vindt dat het Nederlandse studiefinancieringssysteem niet zomaar klakkeloos gekopieerd kan worden naar andere landen. Rondkomen van 400 gulden is in Nederland al lastig, maar in Londen of Parijs ondoenlijk, zegt de bond.
Minister Hermans gaat nu onderzoeken of de OV-kaart in geld aan de studenten meegegeven kan worden. Ook wil hij kijken of er extra leenmogelijkheden zijn voor studenten die over de grens kijken.
De studentenbond wil verder dat studenten met hun Nederlandse beurs ook opleidingen kunnen kiezen die nog niet door de minister zijn goedgekeurd, binnen en buiten Europa. Maar op dat punt is Hermans nog niet te vermurwen. (AdM/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?