Terug naar overzicht

Geen extra computerfaciliteiten voor kunstacademies

Studenten van de kunstacademies in Breda en Den Bosch zijn niet te spreken over de computerfaciliteiten van de verschillende opleidingen. Dat bleek tijdens de vergadering van de gemeenschappelijke faculteitsraad. Student-lid Koen Dijkman bracht in dat de computerwerkplekken in Den Bosch matig functioneerden. Bovendien is de werkruimte verkleind en is er nu maar een computer beschikbaar per vijf studenten. Dijkman: ‘Ik heb gelezen dat de hogeschool streeft naar een verdeling van een computer op drie studenten. Het is lastig als we constant moeten wachten op elkaar.’
Tijdens de vergadering bleek ook Breda met faciliteitproblemen te kampen. Jules van de Vijver gelooft niet dat het ideaal van een op drie computers ooit gerealiseerd zal worden. ‘Een op vijf is een redelijke ratio, zeker in relatie tot Breda en tot de rest van het kunstonderwijs. De afschrijvingstermijn voor computers is drie jaar in Den Bosch en vier jaar in Breda. De keuze van de opleidingen moeten we harmoniseren.’
Voorlopig hoeven de studenten niet te rekenen op betere faciliteiten. Van de Vijver: ‘Je kunt je wel richten op computers maar de kosten van software zijn minstens zo duur. We willen de faciliteiten stapsgewijs verbeteren.’
Van de Vijver adviseert de studenten bij andere afdelingen gebruik te maken van computers. ‘Er zijn drie 3d computers op de afdeling AV/Animatie en zes editing suites. Dat is het. Aan de computers van de afdeling Audiovisuele Vormgeving doen we voorlopig niets. Er is geen geld voor en het is geen prioriteit.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?