Terug naar overzicht

“‘Kloof tussen hbo en bedrijfsleven’”

Hogescholen moeten zich beter profileren als regionale kenniscentra. Nauwe samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven is daarbij noodzakelijk. Nu bestaat er nog steeds een kloof tussen de instellingen en de beroepspraktijk.
Dat staat in het rapport ‘Hogeschool van kennis’ van de Onderwijsraad en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De adviesraden willen dat hogescholen vaker hun licht opsteken in de beroepspraktijk. Contacten met ‘het veld’ moeten niet beperkt blijven tot incidenten.
Bovendien moeten hogescholen zich veel flexibeler opstellen door sneller in te spelen op knelpunten in de arbeidsmarkt. Dat kan onder meer door studenten nog tijdens hun opleiding de kans te geven aan het werk te gaan. De huidige duale studies zijn daar weliswaar voorbeelden van, maar bedrijven vinden dat studenten die van dit werk/leertraject gebruik maken te vaak aan hun lot worden overgelaten.
Ook stagiairs zouden een belangrijke rol moeten spelen in de kennisuitwisseling, maar in de huidige realiteit worden hun ervaringen nauwelijks benut. Dat komt ondermeer doordat de stagiairs slecht worden begeleid.
De kennisuitwisseling met bedrijven moet uiteraard niet alleen via de studenten verlopen. Gastdocenten uit de beroepspraktijk zijn er al, maar vaste docenten die vanuit het hbo hun licht opsteken op de werkvloer zijn nog witte raven. Volgens AWT en Onderwijsraad is dat een gemiste kans. Want alleen door veel bij elkaar over de vloer te komen leren bedrijven en hogescholen elkaar beter kennen.
Dat laatste is ook voor de onderzoekscapaciteit die hogescholen hebben nogal relevant. Want nu nog is het zo dat bedrijven het hbo voorbijlopen om voor kennis bij de universiteiten aan te kloppen. Onderzoek in het hbo is echter alleen nuttig zolang het ten goede komt van het onderwijs waarmee de instelling zich bezig houdt.
De bal ligt volgens AWT en Onderwijsraad nu vooral bij de hogescholen. Voor de overheid is vooral een ondersteunende rol weggelegd. Aan het niveau van hogescholen mag ze strenge eisen stellen, maar daar moet dan wel voldoende budget voor zijn.
De HBO-raad laat weten het rapport in grote lijnen te onderschrijven. ‘Er moet meer worden samengewerkt met andere onderwijsinstanties en het bedrijfsleven en daar wordt ook aan gewerkt. Het is belangrijk dat een hogeschool in zijn omgeving een centrale rol vervult als kenniscentrum. Maar of dat met het huidige budget lukt, betwijfelen we. Wat ons betreft wordt er extra geld voor uitgetrokken’, aldus een woordvoerster. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?