Terug naar overzicht

‘KMA heeft universitair niveau’

De Koninklijke Militaire Academie in Breda biedt goed onderwijs. Volgens een commissie van deskundigen is de officiersopleiding zelfs van universitair niveau. Toch zijn verbeteringen noodzakelijk.
De KMA heeft voor het eerst een extern kwaliteitsoordeel gevraagd. De universitaire brancheorganisatie VSNU, normaal verantwoordelijk voor de toetsing van studies aan de Nederlandse universiteiten, stelde daartoe een commissie samen met wetenschappers en militairen.
Die commissie is goed te spreken over de opleiding. Het predikaat ‘wetenschappelijk’ is volgens hun rapport op zijn plaats. Dat moet de KMA goed doen, want de academie wil zich in de komende jaren aansluiten bij de bachelor-masterstructuur waar het Europese hoger onderwijs in wordt gegoten. De alumni van de KMA krijgen dan na een wetenschappelijke bachelorsgraad. Intensieve samenwerking met Nederlandse en buitenlandse universiteiten moet er voor zorgen dat de studenten na hun opleiding aan de KMA kunnen doorstromen naar een masteropleiding aan een universiteit of binnen de krijgsmacht.
Toch valt er nog wat te verbeteren, voordat het zo ver is. Vooral de beoordeling van de studenten kan wel wat strenger. Scripties worden vaak te gemakkelijk goedgekeurd, het aantal herkansingsmogelijkheden groot en het eindexamen niet te zwaar. De commissie bespeurde in Breda enig ‘calculerend gedrag’ bij de kadetten. Overigens scoort de KMA mede daardoor wel goed op het punt van de zogenoemde ‘studeerbaarheid’.
De KMA moet het wetenschappelijk karakter van de opleiding verscherpen, oordelen de deskundigen. De relatie tussen onderwijs en onderzoek zou daartoe versterkt moeten worden. Bovendien moeten de docenten, net als onderzoekers aan universiteiten, meer publiceren. Nauwe samenwerking met de universiteiten in het nabijgelegen Tilburg, Rotterdam en Eindhoven is daarvoor nodig.(HOP/WvD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?