Terug naar overzicht

Kwaliteit belangrijkst bij internationaliseringbeleid Gamma

Meer samenwerking tussen de verschillende opleidingen en een beperkt aantal internationale contacten onderhouden van een hoogwaardige kwaliteit. Dat zijn de kernpunten van het internationaliseringbeleid van Gamma.
Momenteel hebben opleidingen afzonderlijk contact met het buitenland. De ene opleiding werkt volgens een uitgewerkt beleid, andere opleidingen werken zonder vooropgezet beleid aan activiteiten. Incidenteel ondersteunen ze elkaar. Maar internationalisering moet op faculteitsniveau plaatshebben, vindt de directie.
De directie wil de contacten buiten Europa op een beperkt niveau houden om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen, verklaarde directielid Ria Wijnen tijdens de laatste faculteitsvergadering van het jaar. ‘We willen vaste contacten en vaste begeleiders om de kwaliteit te bewaken.’
De nadruk in het beleid moet liggen op de bijdrage die internationalisering levert aan de kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten moeten bijdragen aan het verbeteren van de (internationale) kwaliteit van het onderwijs en het profiel van Gamma. Studenten worden opgeleid voor de internationale arbeidsmarkt en docenten worden betrokken bij internationale contacten, met als motto: kennis halen, brengen en delen.
Internationalisering moet een integraal onderdeel worden van de onderwijsdoelstellingen en het onderwijsbeleid, zo meent de directie. Dat betekent dat delen van het curriculum geïnternationaliseerd moeten worden, studenten en docenten mobiel moeten zijn, dat scholen elkaars diploma’s erkennen en dat deze met elkaar te vergelijken zijn. Daarnaast moet er grensoverschrijdende uitwisselingen, samenwerkingsverbanden, consortia en fellowships zijn.
Om de studenten met een gerust hart naar het buitenland te laten vertrekken moet de faculteit eisen stellen met betrekking tot de politieke stabiliteit, sociale rust en veiligheidsaspecten van de ontvangende landen. Ook moet een rampenplan worden ontwikkeld. Wijnen: ‘De opleiding moet een idee hebben wat te doen in geval van ziekte, oorlog of een aardbeving. Je moet vooraf weten wanneer je de studenten terughaalt’.
Naast het uitzenden van studenten naar het buitenland, wil Gamma vooral veel studenten uit het buitenland ontvangen. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?