Terug naar overzicht

Regels voor gebruik mobieltjes Den Bosch

Omdat studenten en personeel zich er hevig aan stoorden, zijn er regels opgesteld voor het toenemend gebruik van mobiele telefoons binnen de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Tijdens de lessen en projectbesprekingen moeten de mobieltjes worden uitgezet. Tijdens andere werkbijeenkomsten mogen de telefoons aan blijven als de andere deelnemers er geen bezwaar tegen maken.
Deze geboden zijn opgenomen in de huisregels van de hogeschool. Sinds vorig jaar is het verboden om een mobiele telefoon in een tentamenruimte bij te hebben. Wie toch een mobieltje bij zich draagt, riskeert het om beticht te worden van fraude. Ook al staat het ding uit. ‘Hiervoor geldt hetzelfde als een spiekbriefje; je weet niet of het al dan niet is gebruikt. Niemand kan zekerheid geven dat de telefoon bij een bezoek aan het toilet niet is gebruikt,’ zegt Thom van den Brule, hoofd van het Bedrijfsbureau.
Het is niet de bedoeling om de mobiele telefoon uit te bannen, verzekert hij. ‘Die dingen zijn er maar we moeten er op een goede manier mee omgaan. Mensen storen zich eraan als ze afgaan tijdens de lessen of gesprekken. Het telefoontje wordt dan vaak ook nog eens vrolijk beantwoord.’
Maar tijdens sommige besprekingen kan zo’n handy goed van pas komen, weet hij. ‘Bijvoorbeeld als er een bijeenkomst is van een projectgroep. Als er iemand ontbreekt is het handig om die persoon te kunnen bellen. Of als een deel van de groep zaken aan het bespreken is en de rest op onderzoek is op een andere plaats. Dan kan er toch onderling contact zijn.’
Het verbod op gebruik van mobiele telefoons in de mediatheek en computerlokalen, zoals aanvankelijk in de regels was opgenomen, is op verzoek van de studentleden van de Hogeschoolraad ingetrokken. Van den Brule: ‘Die regel was erin opgenomen omdat we dachten: mensen zitten er te werken en willen niet gestoord worden. De opvatting van de studenten is dat de telefoon wordt gebruikt om overleg te voeren. Dus komt er in de mediatheek en de computerlokalen geen verbod. Men kan de telefoon vrijwillig uitzetten of een afspraak maken met de groep waar je mee aan het werk bent.’
De regels gelden zowel voor studenten als voor personeel. ‘Ik zie geen aanleiding om onderscheid te maken tussen studenten en docenten’, stelt Van den Brule. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?