Terug naar overzicht

Websites slecht toegankelijk voor gehandicapten

Voor gehandicapten kan de virtuele wereld van Internet een uitkomst zijn bij het verwerven van informatie of het leggen van contacten, maar in het gebruik stuiten ze – net als in de echte wereld – op de nodige hindernissen. Dat geldt zeker ook voor veel websites van onderwijsinstellingen, zo blijkt uit een onderzoek dat een panel van gehandicapten voor de campagne ‘Drempels Weg’ uitvoerde. Morgen (30 augustus) wordt het onderzoeksrapport in Zoetermeer aan minister Loek Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangeboden. De minister zal bij die gelegenheid een verklaring ondertekenen waarin beloofd wordt de website voor het basis- en voortgezet onderwijs. Kennisnet, voor het einde van het jaar beter voor gehandicapten toegankelijk te maken. De Open Universiteit, de LOI, Teleac-NOT, de Citogroep en Handicap en Studie zullen eveneens zo’n verklaring ondertekenen.
De campagne ‘Drempels Weg’ is een initiatief van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Milieu, gericht op het wegnemen van belemmeringen op Internet. Staatssecretaris Vliegenthart heeft vier gehandicapten als ‘ambassadeurs’ aangesteld; zij moeten instanties wijzen op de obstakels. In een persbericht wordt het belang van toegankelijke websites in het onderwijs benadrukt. Ongeveer 50.000 gehandicapten volgen hoger onderwijs. Zeker waar de fysieke toegankelijkheid van onderwijsgebouwen nog vaak te wensen overlaat, kan een goed bereikbaar Internet behulpzaam zijn. Dat stelt dan wel eisen aan de de sites. Die moeten bijvoorbeeld ook voor slechtzienden en motorisch gehandicapten goed hanteerbaar zijn.
Dat doel is nog lang niet bereikt. Het onderzoekspanel van ambassadeurs trof bij de twintig onderzochte sites op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid geen voorbeelden aan die voldeden aan de internationaal erkende W3C-criteria voor toegankelijk internet. Monsterboard en de site van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg scoorden nog het beste met respectievelijk een 5,5 en een 4,5 op dit aspect. Daarnaast werd de gebruiksvriendelijkheid beoordeeld; beide koplopers kregen daarvoor allebei een 6,5. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?