Terug naar overzicht

Bossche Academie eist geen geld meer voor afstudeerders

De opleidingen Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde in ‘s-Hertogenbosch stoppen met de verplichte bijdrage van bedrijven voor afstudeerders. In plaats daarvan vragen alle opleidingen van de Academie Industrie & Informatica een vrijwillige bijdrage.
Tot op heden geldt de regel dat bedrijven verplicht een bijdrage van 5.000 gulden per afstudeerkoppel in een fonds storten. Vanuit deze Stichting HBO en Onderneming worden buitenlandexcursies, introducties, machines en de studievereniging gefinancierd. ‘Het geld wordt niet aan de uitvoering van onderwijs besteed. Er worden geen salarissen van betaald’, zegt Roel Fiolet, directeur van de Academie Industrie & Informatica (AI&I). Voor Hogere Informatica en Elektrotechniek betalen bedrijven geen vergoeding aan de opleiding.
De afstudeervergoeding van bedrijven aan de opleiding is de laatste jaren omstreden. Het stuitte op kritiek van studenten, grote bedrijven, de HBO-Raad en de werkgeversorganisatie VNO/NCW. Zij stellen dat afstuderen een onderdeel vormt van het onderwijs waarvoor de hogescholen gefinancierd worden door het ministerie. In februari van dit jaar riep de HBO-Raad de hogescholen ‘dringend’ op geen financiële vergoedingen meer te vragen. In 1996 hebben de hogescholen gezamenlijk besloten om geen geld meer te verlangen voor afstudeerders.
Met grote tegenzin besloot de directie de verplichte vergoeding met ingang van januari volgend jaar af te schaffen. Wel krijgen afstudeerders een vergoeding van circa 600 gulden per maand en vraagt de opleiding een vrijwillige bijdrage voor het fonds aan de bedrijven. Fiolet: ‘Gezien de politieke implicaties en de houding van de HBO-Raad hebben we ons voornemen herzien. Dat betreuren we. Als het niet wordt gecompenseerd door de vrijwillige bijdrages, scheelt het de Academie een bedrag van om en nabij de twee ton. Ik hoop en verwacht dat de vaste relaties positief reageren op ons verzoek.’
Hoewel sommige andere opleidingen in het land, waaronder de HEAO in Breda, geld blijven vragen voor afstudeerders, wil Fiolet niet tegen de stroom in zwemmen. ‘Je loopt altijd het risico van juridische stappen door studenten. Er is over dit onderwerp meer commotie dan mij lief is.’ (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?