Terug naar overzicht

Brandalarm aan Hogeschool ‘s-Hertogenbosch na herdenking

Bizar was de ontruiming van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch begin deze middag. Nog geen half uur nadat honderden medewerkers en studenten in het atrium een herdenkingsbijeenkomst hadden bijgewoond naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten, ging het brandalarm af en moest iedereen naar buiten. Er bleek een brandmelderkast te zijn ingeslagen.
Of de bijeenkomst en de ontruiming met elkaar in verband staan wordt betwijfeld. De samenloop van gebeurtenissen werd niettemin door velen als pijnlijk ervaren. De ontruiming verliep ordelijk. Nadat de brandweer tegen 2 uur de situatie veilig had verklaard, kon iedereen weer naar binnen

De herdenkingsbijeenkomst was aan het eind van de ochtend via de geluidsinstallatie aangekondigd. Om 12.15 uur hield Frans van Kalmthout, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, een toespraak in het atrium, waarin hij de algemene verbijstering over de aanslagen verwoordde. Hij riep op tot bezinning en tot weerstand tegen haat en respectloosheid tussen mensen. Hij nodigde studenten en medewerkers uit oog te hebben voor waarden en normen. De bijeenkomst werd besloten met een minuut stilte. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?