Terug naar overzicht

Eenderde hbo-ingenieurs wil minder werken

Ruim eenderde van de ingenieurs zegt ontevreden te zijn over de verhouding tussen werk- en privétijd. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder ruim 200 hbo-ingenieurs in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Het onderzoek werd gehouden in opdracht van de Nederlandse Ingenieursvereniging (NIRIA) en de landelijke organisatie Vrouwen in Hogere Technische Opleidingen en functies (VHTO). De NIRIA en de VHTO willen de discussie over het combineren van werk en zorg in technische beroepen stimuleren.
De ontevreden ingenieurs zijn vooral te vinden in de leeftijdscategorie 40 tot 45 jaar. Mannen geven vaker aan tevreden te zijn dan vrouwen. De ingenieurs willen minder werken en kortere reistijden, om meer tijd te kunnen besteden aan hobby’s, sport, recreatie en sociale contacten.
Momenteel maakt tweederde van de ingenieurs gebruik van flexibele werktijden. Twintig procent werkt nu in deeltijd, veertig procent van de ingenieurs wil binnen vijf jaar in deeltijd werken. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?