Terug naar overzicht

Hogeschool Brabant heeft bouwplannen in centrum Tilburg

De Hogeschool Brabant heeft serieuze plannen om in het centrum van Tilburg nieuwbouw neer te zetten. Vandaag beslist de Raad van Toezicht van de Stichting Brabantse Hogescholen over het voornemen van de Raad van Bestuur om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar huisvesting in de stationszone. De voorkeur gaat daarbij uit naar de locatie Pieter Vreedeplein; in de stadsontwikkeling van Tilburg moet dat de komende jaren een prominent plein worden dat station en stadshart met elkaar verbindt. Alternatieve centrumlocaties zijn het Veemarktkwartier, waar onder meer popcluster 013 is gevestigd, en de NS-Werkplaats aan het NS-plein.
De bestuurskeuze komt overeen met de conclusies van een gezamenlijke projectgroep van de Hogeschool Brabant en de Gemeente Tilburg. Als argumenten voert de projectgroep onder meer aan: de ‘menging van functies met de binnenstad’ en de nabijheid van het openbaar vervoer. De werkgroep kon de financiële aspecten naar eigen zeggen nog niet overzien.
Het voornemen van de Raad van Bestuur behelst een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de drie opties. Dat moet uiterlijk 1 december tot een conclusie leiden. Mocht in die afweging alsnog van de beoogde bouwlocaties worden afgezien, dan zal de huidige huisvesting aan de Prof. Cobbenhagenlaan worden aangehouden en gerenoveerd. Ook wordt nog overwogen op de huidige locatie een nieuw gebouw neer te zetten.
Het College van Bestuur heeft de medezeggenschapsraden toegezegd morgen (vrijdag) met de uitkomst van dat overleg naar buiten te komen. Dan wordt waarschijnlijk naast de keus voor de Tilburgse binnenstad ook meegedeeld, dat de optie voor vestiging in het Bredase stationsgebied van de baan is. In Breda zullen de huisvestingsplannen naar verluidt geconcentreerd blijven rond de huidige hoofdvestiging aan de Hogeschoollaan aan de zuid-oostelijke kant van de stad. (RL/FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?