Terug naar overzicht

Kwaliteit opleiding bepaalt beurs

Studenten verliezen hun studiefinanciering als de instelling waaraan ze studeren haar kwaliteitskeurmerk kwijtraakt. Bovendien wordt hun diploma niet erkend. Dit is het gevolg van het accreditatiestelsel voor hoger onderwijs dat volgend jaar ingevoerd moet worden. Alle opleidingen moeten straks iedere vijf jaar een kwaliteitstoets ondergaan. Wie hiervoor zakt krijgt geen geld meer van het Rijk.
Dat is het advies van een commissie onder leiding van Jan Franssen, die de invoering van het accreditatiestelsel voorbereidde. Franssen heeft zich daarmee strikt aan zijn opdracht gehouden. Onderwijsminister Hermans gaf zijn ‘kwartiermakers’ in oktober vorig jaar een zware opdracht. Om de internationale vergelijkbaarheid van het hoger onderwijs te vergroten moest er een kwaliteitskeurmerk komen dat in binnen- en buitenland wordt erkend. Een keurmerk dat allerminst vrijblijvend van aard is: een opleiding die het accreditatieproces niet met goed gevolg doorstaat, krijgt straks geen geld meer van Den Haag. (SW, HOP/WvD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?