Terug naar overzicht

Raad van Bestuur betreurt falend computernetwerk en neemt maatregelen

In een brief aan alle medewerkers van de Hogeschool Brabant heeft de Raad van Bestuur toegegeven dat door veranderingen in het computernetwerk en door ‘een aantal duidelijk aanwijsbare incidenten’ de ICT-voorzieningen de afgelopen tijd slecht hebben gefunctioneerd. Sinds de zomervakantie is bij herhaling het netwerk geheel of gedeeltelijk plat gegaan, en bleken e-mail- in internetvoorzieningen onbetrouwbaar. De storingen hebben voor veel medewerkers ‘aanzienlijke overlast met zich mee gebracht’, zo staat in de brief.
Het bestuur zegt de gang van zaken ’ten zeerste’ te betreuren, en kondigt een aantal maatregelen aan ‘om dergelijke storingen zo spoedig mogelijk uit de wereld te helpen’. Opvallend is de rol die de centrale ondersteuning krijgt. Het hoofd van de dienst IVAC heeft met onmiddellijke ingang tijdelijk de bevoegdheid gekregen om dwingende aanwijzingen te geven aan de systeembeheerders van de faculteiten. Tot nu toe kenden de faculteiten in hun ICT-beleid een grote autonomie. De dienst IVAC had daarin geen beslissingsbevoegdheid. Verondersteld wordt dat een deel van de netwerkproblemen wordt veroorzaakt door ongecoördineerde acties vanuit de faculteiten.
De Raad van Bestuur kondigt verder aan dat IVAC in samenwerking met de ICT-afdelingen van de faculteiten de noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen, en dat de oplossing van de problemen de hoogste prioriteit krijgt. Zo nodig worden extra middelen ingezet. ‘Op basis van de genomen maatregelen verwachten wij dat de ICT-dienstverlening zeer binnenkort weer op een bevredigend peil zal zijn’, zo besluit het bestuur zijn rondschrijven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?