Terug naar overzicht

Raad van Bestuur schrapt lunch met studenten

De lunch die de Raad van Bestuur met studenten had gepland om om te horen wat er bij hen leeft, is op het laatste nippertje afgezegd. De bijeenkomst stond op woensdag 19 september op het programma, maar op dinsdag hadden zich maar twaalf studenten aangemeld. Reden voor de Raad om de lunch te schrappen. Dinsdagmiddag werden de studenten per e-mail op de hoogte gesteld, wat niet voorkwam dat enkele studenten zich op woensdag toch meldden bij de Hogeschool. Geërgerd keerden zij weer huiswaarts. Of de lunch volgens plan in het komende kwartaal wel doorgang vindt, is niet duidelijk.
De Raad zag de lunch als aanvulling op de bestaande contacten met studenten van de Hogeschoolraad en de informatie die de jaarlijkse enquête onder studenten biedt. Het idee is om dit elk kwartaal te herhalen. ‘Tijdens dit gesprek kun je je ervaringen, ergernissen en suggesties kwijt, bijvoorbeeld over de gang van zaken tijdens de introductie, de eerste weken op de Hogeschool, de dictatenvoorziening en de winkel, de duidelijkheid van regelingen, intranet, etc.’, zo schreef de Raad in de uitnodiging. ‘Maar als tijdens het gesprek blijkt dat studenten het over iets anders willen hebben, dan kan dat’, zegt managementassistente Ria van Oeffelen. (GR/RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?