Terug naar overzicht

Afstand en reputatie van onderwijs belangrijk

Leerlingen in het voortgezet onderwijs laten hun studiekeuze niet of nauwelijks afhangen van bindend studie-advies, probleemgestuurd onderwijs of bachelor-masterfaciliteiten. Afstand en reputatie wegen veel zwaarder.
Dat blijkt uit de Studie Keuze Monitor 2001, het grootste landelijke onderzoek onder scholieren. Het onderzoek neemt de havo- en vwo-leerlingen van de laatste twee klassen onder de loep.
Ook Studium Generale, sportfaciliteiten en studententelevisie spelen geen rol in de keuze van de leerlingen. Wel stellen zij vrije internettoegang en stagebemiddeling op prijs, evenals een boekhandel in de instelling.
Driekwart van de leerlingen heeft een open dag bezocht. Slechts de helft heeft een informatiepakket aangevraagd.

Bij havisten weegt het uitzicht op een baan vaker mee in hun studiekeuze dan bij vwo’ers. Maar veruit het zwaarst tellen de reputatie van de onderwijsinstelling en de afstand tot het ouderlijk huis. Ongeveer één op de drie studenten heeft de afstand genoemd als voornaamste bezwaar tegen een bepaalde instelling.
Grofweg een kwart van de vwo-leerlingen heeft de keuze voor de instelling al gemaakt, tegen iets meer dan tweederde van de havo-leerlingen. Wie voor de natuurwetenschappen kiest, twijfelt het meest: ongeveer een derde weet nog niet welke instelling de voorkeur krijgt.
De combinatie van leren en werken, de duale leerweg, is onder vwo’ers niet populair. Bijna één op de acht havisten daarentegen ziet er wel brood in. Wanneer havisten mbo gaan doen, is zelfs een kwart van hen in de duale leerweg geïnteresseerd.

Dit jaar kiest nog maar één op de vijf vwo-leerlingen het natuur&techniek-profiel, tegen één op de vier vorig jaar – wat niet gunstig is voor de bètastudies, die toch al met het jaar minder studenten binnenhalen. De afname komt niet aan een specifiek ander profiel ten goede. Nog altijd kiest ongeveer één op de drie cultuur&maatschappij, dat daarmee het grootste blijft.
Op de havo groeit economie&maatschappij met vier procent. Twee op de vijf havisten kiest voor dat profiel. Natuur&techniek blijft steken op 13 procent. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?