Terug naar overzicht

Belgische studiefinanciering uitgebreid met ‘jokerjaar’

Terwijl studentenbonden in Nederland al meer dan een decennium klagen over afnemende koopkracht van de studiebeurs, zijn hun Belgische collega’s er met ingang van dit studiejaar aanzienlijk op vooruitgegaan. Opvallend is de invoering van de ‘jokerbeurs’ die ingezet kan worden om te ‘bissen’, oftewel een jaar over te doen. De beurs zorgt ervoor dat een student niet ook nog eens zijn toelage verliest als hij of zij een jaar over moet doen. De (eenmalige) beurs kan ook worden ingezet om een extra jaar te volgen na afstuderen. Naar verwachting zullen daar duizenden Belgische studenten gebruik van maken.
Het Belgische systeem van de studiefinanciering verschilt op vele punten van het Nederlandse. Op het eerste gezicht lijkt het zuiniger omdat de ‘studietoelage’ strikt afhankelijk is van het (familie)inkomen. Het uitgekeerde bedrag was bovendien zeker tot voor enkele jaren aanzienlijk lager. Daar staat tegenover dat ouders bij de zuiderburen ook voor volwassen kroost kinderbijslag kunnen krijgen. Studiekosten leveren bovendien een flinke belastingaftrek op en het collegegeld is lager.
Begin dit jaar is met brede steun een nieuw ‘decreet’ aangenomen in het Vlaamse parlement. Onder de doorgevoerde maatregelen is ook een kleine verhoging van de studietoelage. Die is nu op jaarbasis maximaal 158.697 Belgische franken ofwel ruim zevenhonderd gulden per maand voor een student die nauwelijks eigen inkomen geniet noch geld van ouders of anderen ontvangt. Ook werden voor het eigen inkomen of dat van de ouders de maxima verhoogd waarboven een student geen toelage meer krijgt. (WK, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?