Terug naar overzicht

Buitenlandse gasten moeilijk te huisvesten

De groeiende stroom buitenlandse studenten en medewerkers kan steeds moeilijker gehuisvest worden. Vrijwel alle studentensteden zitten in de problemen.

Er zijn studenten naar huis gegaan omdat ze geen woning kunnen krijgen. Sommige studenten moeten lang in hotels overnachten. Er worden brandbrieven aan colleges geschreven. In de toekomst kan woonruimte misschien niet meer garandeerd worden.
De vertrokken studenten studeerden in Groningen. Emmy Kurt, van de International School for Humanities and Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, meent dat ook aan haar opleiding studenten weggegaan zijn. ‘Zo’n veertig à vijftig zijn zelfs helemaal niet gekomen.’ Harde getallen zijn echter niet te krijgen, ‘want de meeste studenten vertellen niet waarom ze wegblijven’.
De situatie aan de UvA is zo nijpend, dat er een verdeelsleutel is voor kamers: elke opleiding kan ongeveer de helft van het aantal kamers krijgen dat nodig is om hun buitenlandse studenten te huisvesten. Het probleem is dat de studentenaantallen groeien en het aantal kamers afneemt. Overigens geeft de UvA geen kamer-, maar inspanningsgarantie. Ze beloven met man en macht een kamer te zoeken. Als ze die niet vinden, kunnen ze het niet helpen.
In de meeste steden is het uiteindelijk allemaal met hangen en wurgen nog net gelukt. In Nijmegen is bijvoorbeeld niemand naar huis gegaan en is de tevredenheid groot. Marian Janssen, hoofd van het bureau buitenland, vindt wel dat er ‘structureel meer aandacht moet komen’ voor het probleem.
Petrie Pijnenborg, manager studentenhuisvesting van de Katholieke Universiteit Brabant zegt dat de prognoses in Tilburg ‘somberder’ worden. ‘Er is spanning op de markt. Misschien dat we in de toekomst geen kamer meer kunnen garanderen. Onze kamerjacht mag natuurlijk niet te koste gaan van reguliere studenten.’
Vreemd genoeg loopt in Utrecht, een stad waar voor gewone studenten bijna geen kamer te vinden valt, alles op rolletjes. Utrecht garandeert onderdak aan studenten en mederwerkers uit het buitenland. Van de achttienhonderd buitenlandse gasten moeten er slechts een stuk of vijfentwintig korte tijd in een jeugdherberg of hotel – en dan zeker niet langer dan vier weken. ‘Bij ons is de situatie al jaren moeilijk, dus wij zijn gepokt en gemazeld, geroutineerd en bedrijfsmatig’, laat een woordvoerder weten.

De studenten die gehuisvest worden, zijn over het algemeen tevreden. Alleen de afstand van de kamer tot de universiteit is al snel een bezwaar. De meeste buitenlandse studenten kunnen niet zo goed fietsen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?