Terug naar overzicht

Druk internetverkeer aan Brabantse hogescholen

Aan de Hogeschool Brabant maakt 87 procent van de studenten gebruik van de geboden internetvoorzieningen. Aan de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 83 procent. Dat blijkt uit het driejaarlijkse onderzoek van SURFnet en de stichting SURF naar het internetgebruik op universiteiten en hogescholen.
Dat deze uitkomsten niet vanzelfsprekend zijn bewijzen de scores van sommige collega-instellingen. Zo begeeft niet meer dan 75 procent van de studenten van de Hogeschool van Utrecht zich via de instelling op de digitale snelweg; aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zelfs slechts 63 procent. Ook sommige universiteiten scoren laag, zoals de Vrije Universiteit in Amsterdam (74 procent), de Universiteit van Maastricht (74 procent) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (71 procent).
Er zijn ook uitschieters naar boven. In het hbo neemt Fontys de kop. Daar gebruikt 99 procent van de medewerkers en 91 procent van de studenten de internetfaciliteiten. Aan de Hogeschool Brabant gebruikt 86 procent van de medewerkers internet. Aan de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch kwam de categorie medewerkers niet in het onderzoek voor.

Het internetgebruik onder studenten en medewerkers van de universiteiten en hogescholen stijgt nog steeds. Van de medewerkers maakt 93 procent via hun instelling gebruik van internet, van de studenten 81 procent. Daarmee is hun internetgebruik met respectievelijk 15 en 9 procent gestegen ten opzichte van 1998. De ‘geheelonthouders’ die geen muis of beeldscherm willen zien, zijn in het hoger onderwijs een dappere, maar uitstervende minderheid.
Vrijwel alle internetters die hebben een e-mailadres. Eén op de zes surfende medewerkers heeft een eigen site tegenover slechts één op de acht studenten. Iets meer dan de helft van de studenten gebruikt het internet ook voor beeld- en geluidsfragmenten, terwijl slechts één op de vijf medewerkers dat doet.
Thuis internetten is iets minder populair, maar toch ook wijdverbreid: zeventig procent van de medewerkers en zestig procent van de studenten kan vanuit de eigen woning het net op. (BB/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?