Terug naar overzicht

Hogescholen beter op orde

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben de Nederlandse hogescholen in meerderheid een beter resultaat geboekt dan het jaar ervoor. Een uitzondering daarop vormen de (vijf) agrarische hogescholen. Dit blijkt uit een analyse van het HBO-journaal.
Het maandblad voor het hoger beroepsonderwijs analyseerde de exploitatieresultaten van 53 hogescholen. Gezamenlijk hielden ze honderd miljoen over, twee keer zoveel als in 1999. Het aantal hogescholen met een tekort, in 1998 nog 29, daalde van 16 naar twaalf.
‘D[i]e verbetering is grotendeels te danken aan extra middelen die minister Hermans in de loop van het jaar beschikbaar stelde’, verklaart HBO-Journaal. Dankzij die 58 miljoen gulden is ook het aantal hogescholen waarvan het voortbestaan in gevaar is gehalveerd tot twee.
HBO-Journaal signaleert dat de vijf agrarische hogescholen in de problemen zijn. Dat wordt veroorzaakt door teruglopende studentenaantallen en een aangekondigde korting op de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. ‘Deze staat in de begroting omdat het ministerie denkt dat er efficiencywinst bereikt moet kunnen worden’, aldus Martine de Haan van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. (WK/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?