Terug naar overzicht

Hogescholen krijgen echt minder

De HBO-raad heeft toch een beetje zijn zin gekregen. Weliswaar krijgen de instellingen nog altijd minder geld per ingeschreven student dan in 1996, de minister geeft dat nu in ieder geval toe. Samen met ambtenaren van minister Hermans heeft de HBO-raad de ontwikkeling van de ‘prijs per student’ tussen 1996 en 2005 grondig doorgerekend. Conclusie: zelfs als je alle andere bezuinigingen buiten beschouwing laat, gaan de hogescholen er nog sluipenderwijs op achteruit.
In 1996 kregen hogescholen per ingeschreven student een vergoeding van 9800 gulden. In de loop der jaren is dat, gecorrigeerd voor inflatie, in kleine stapjes gedaald tot 8900 gulden vorig jaar. Dit jaar steeg het bedrag weer met vierhonderd gulden, maar die vreugde is van korte duur. Over vier jaar krijgen de hogescholen negen mille per student: achthonderd gulden minder dan tien jaar daarvoor.
Slechts de helft van deze daling is volgens de HBO-raad een gevolg van officieel kabinetsbeleid. De rest bestaat uit sluipende bezuinigingen. En het hbo heeft ook alvast berekend wat het kost om de bezuinigingen terug te draaien. Om de prijs per student weer helemaal op het niveau van 1996 te brengen, is komend jaar 156 miljoen gulden nodig. Alleen het teniet doen van de sluipende bezuinigingen kost 68 miljoen.
Dat het ministerie de prijsdaling erkent, wil niet zeggen dat er iets aan gebeurd: het ministerie schrijft bij de sommetjes de berekinging nadrukkelijk ‘als een technische excercitie te beschouwen’. (WvD,HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?