Terug naar overzicht

Klein en christelijk scoren goed in enquêtes Elsevier en Keuzegids

Op de kleinere hogescholen in Zwolle, Rijswijk, Emmen en Ede lopen de meest tevreden studenten rond. Dat blijkt uit de studentenenquête van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Ook in de bijlage ‘De beste studies’ van het weekblad Elsevier doen de kleine, vooral christelijke hogescholen het goed. Beide onderzoeken zijn donderdag verschenen.

Elsevier presenteert dertig hbo-opleidingen, waarvan twaalf op basis van onderzoek dat dit jaar is gedaan. De christelijke hogeschool Windesheim uit Zwolle scoort de meeste eerste plaatsen, namelijk vijf op een totaal van negentien onderzochte opleidingen. Verhoudingsgewijs doen echter de Christelijke Hogeschool Ede (drie keer eerste uit vijf), de Christlijke Hogeschool Noord-Nederland (drie uit zes) en vooral de Technische Hogeschool Rijswijk (twee uit drie) het nog veel beter.
Zo bezien komt het beeld uit de Elsevierenquête goed overeen met de scores in de Keuzegids Hoger Onderwijs. De kleine Gereformeerde Hogeschool in Zwolle eindigt met het rapportcijfer van 7,22 fier bovenaan. Zowel volgens Elsevier als de Keuzegids waarderen de studenten de opleiding verpleegkunde het hoogst in Nederland. Saillant detail: in 1996 was Zwolle op die lijst nog voorlaatste.

Opvallend in de Keuzegids is de matige beoordeling van grote instellingen als de HES in Rotterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Holland in Diemen.
De laagste score krijgt echter de Fontys Hogeschool in Tilburg. Volgens de redactie van de Keuzegids leiden grote fusies, zoals tussen Eindhoven en Tilburg, opvallend vaak tot groeiende kritiek. Groot is echter niet per definitie massaal, onpersoonlijk en slecht, hetgeen bewezen wordt door individuele opleidingen maar ook door de goede score van Hogeschool Windesheim in Zwolle (negende met een rapportcijfer van 6,96).
Troost kunnen de Brabanders wellicht ook putten uit het voorbeeld van de Hogeschool Leiden. Met een nieuw gebouw en dus betere voorzieningen en minder versnippering van het onderwijs stijgt de nummer laatst van vorig jaar spectaculair met twaalf plaatsen.

Behalve vergelijkingstabellen tracht de Keuzegids Hoger Onderwijs ook nog de nodige trends te signaleren. Zo blijft onverkort gelden dat hoe verder je buiten de Randstad komt, hoe tevredener studenten zijn. Een belangrijke factor daarin is huisvesting. Die weegt bijvoorbeeld in Twente (vanwege de omvangrijke campus) flink mee in het studieplezier.
Dat lage scores verklaard kunnen worden door de kritischer instelling van grootstedelijke studenten wordt door de Keuzegids origineel onaannemelijk gemaakt. Randstedelingen zijn namelijk nauwelijks kritischer dan anderen over de landelijke Informatie Beheergroep – eerder andersom. (WK-HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?