Terug naar overzicht

Stadswandeling om Breda als studentenstad te promoten

De gemeente Breda lijkt zich bewust te worden van de aanwezigheid van twee hogescholen in de stad. Terwijl andere Brabantse studentensteden – Tilburg voorop – aan de weg timmeren om als studentenstad op de kaart te staan, werd er van de kant van het Bredase gemeentehuis al jaren niets vernomen dat duidde op enige ambitie in die richting. Daarin lijkt nu verandering te komen. Samen met de Hogeschool Brabant en de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) gaat de gemeente studenten naar Breda lokken. Onder het motto ‘Steek je licht op in Breda’ kunnen aanstaande studenten op zaterdag 10 november deelnemen aan een stadswandeling, die verzorgd wordt door ouderejaars van de NHTV.
Tijdens de landelijke Studie Beurs de vorige week in Utrecht werden uitnodigingen voor de wandeling aan de bezoekers uitgereikt. De wandeling op 10 november maakt deel uit van de open dagen die de beide hogescholen die dag organiseren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?