Terug naar overzicht

Aantal eerstejaars toch niet omlaag

Het aantal eerstejaars in het hbo blijft tegen alle verwachtingen in stabiel. Dat beweert althans de HBO-raad, na een eigen inventarisatie. Definitieve cijfers worden pas later dit najaar bekend.
Ook de instroom aan de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch valt mee. De eerste verwacht ongeveer op een gelijkblijvende instroom uit te komen. In Den Bosch rekent men zelfs op een groeiende instroom.
Eerder verwachtte het ministerie van onderwijs een daling van landelijke insstroom met twee procent. Door opstartproblemen in het studiehuis zouden er dit jaar namelijk minder havisten beschikbaar zijn. Vooruitlopend op de daling heeft het ministerie het budget van de hogescholen verlaagd. Ten onrechte, zo stelt de HBO-raad. Het aantal eerstejaars zal volgens de raad net als vorig jaar weer op 102 duizend uitkomen. Dit komt mede door een toename van het doorstromers vanuit het mbo.
De raad wil nu dat het ministerie alsnog meer geld geeft. ‘De begroting voor het hoger onderwijs moet nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Voordat de kamerleden hun goedkeuring geven, moeten ze de juiste cijfers kennen’, stelt woordvoerder Ina Bakker. ‘Deze cijfers spreken tegen dat de aantallen in het hbo teruglopen. Er zouden zelfs méér eerstejaars kunnen komen.’

Het ministerie van onderwijs noemt de cijfers van de HBO-raad ‘nog steeds schattingen’. Als de definitieve studentenaantallen inderdaad hoger uitvallen, dan kan minister Hermans weer met collega Zalm van financiën overleggen over verhoging van het budget. Dit zal echter niet eerder gebeuren dan komend voorjaar. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?