Terug naar overzicht

Eindelijk een lift

Er komt een lift in het gebouw aan het Dr. J. Ingenhouszplein. Tot nu toe was het gebouw van de PABO bijna niet begaanbaar voor personen die slecht ter been zijn en rolstoelers. ‘Het is gewoon genant zoals je deze studenten en medewerkers soms de trap op ziet strompelen’, zegt directeur Cor Hammen. ‘Uit het oogpunt van ARBO-wetgeving kan dit eigenlijk niet.’
Al eerder had de PABO het probleem bij het bestuur van de hogeschool onder de aandacht gebracht. De investering werd echter niet meer gedaan omdat het er telkens naar uitzag, dat de nieuwbouw van de Hogeschool Brabant spoedig gereed zou zijn en kon worden verhuisd. De voorlaatste raming van oplevering was 2003, maar volgens de nieuwste gegevens zal de PABO nog zeker tot 2005 moeten wachten voordat de nieuwe huisvesting aan de Hogeschoollaan klaar is voor gebruik.
De directie van de PABO heeft de Raad van Bestuur daarom gevraagd de lift alsnog te laten aanbrengen. Tegelijk is gevraagd om investeringen voor aanpassingen van de leslokalen. Die zijn volgens de directeur nodig om de onderwijsvernieuwing goed te kunnen doorvoeren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?