Terug naar overzicht

Kamer bezorgd over groeiende uitval hbo

De onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer maken zich zorgen over het stijgende aantal afhakers in de hbo-propedeuse. Minister Hermans hoopt dat dit het gevolg is van betere selectie – en dat de studenten in latere jaren juist beter zullen doorstromen.
In september meldde Hermans al in zijn begrotingsdocumenten dat het verwachte ‘rendement’ in het hbo aan het dalen is. Van de eerstejaars uit 1999 zal naar verwachting 35 procent tussentijds afhaken. Drie jaar eerder was dat cijfer slechts 28 procent. Dat verschil lijkt klein, maar het komt wel neer op zesduizend minder geslaagden.
Bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling hebben diverse kamerleden vragen over deze kwestie gesteld. In zijn antwoord zegt de minister dat de oorzaak van de groeiende uitval ‘niet bekend’ is.
Wel verwijst de bewindsman naar de HBO-raad, die meent dat er de laatste jaren sprake is van ‘betere selectie’ in de propedeuse. Als dat klopt, aldus Hermans, dan zal de komende jaren blijken dat het aantal uitvallers ná de propedeuse juist lager wordt dan in vorige jaren. In dat geval kan het totale aantal geslaagden nog meevallen.
Navraag bij de HBO-raad en het ministerie leert intussen dat het aantal afhakers in de propedeuse al enkele jaren een stijgende trend vertoont. Van alle jaargangen tot 1996 haakte steeds zo’n veertien procent tijdens het eerste jaar af. Vanaf 1997 liep dit cijfer op naar vijftien, zeventien en nu negentien procent. Dat laatste cijfer betekent dat van jaargang 1999 tijdens de rest van de studie maar tien procent mag afvallen, wil het gebruikelijke slaagpercentage nog gehaald worden.
Hermans verwacht zelf ook het omzwaaien van studenten naar de universiteit of de ‘aanlokkelijke arbeidsmarkt’ als mogelijke reden voor het vroegtijdig afhaken van studenten. Onderzoek hiernaar is nog niet verricht.
Wel heeft de minister met het hbo afspraken gemaakt over het verbeteren van de doorstroom van studenten, door de contacten van opleidingen met de ‘beroepskolom’ te verbeteren. Voor dat doel heeft hij de hogescholen de komende tijd bijna honderd miljoen gulden per jaar toegezegd. Dit jaar zal daar echter nog niets van komen. Hermans heeft er immers mee ingestemd dat dit extra geld grotendeels wordt gebruikt om een tegenvaller in het budget voor het hbo op te vangen. (FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?