Terug naar overzicht

Lesgeven in de gevangenis

De PABO in Breda is benaderd om mee te werken aan een project voor scholing van gedetineerden in het buitenland. De bedoeling is dat studenten les gaan geven aan Nederlanders die in Brussel in de gevangenis zitten. Het gaat om een project van de Reclassering, dat wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO) Groningen.
Al langere tijd hebben Nederlandse gedetineerden in het buitenland de mogelijkheid schriftelijk lessen te volgen, ze worden hierbij ondersteund door een onderwijscoach uit Nederland. Met de directeur van de gevangenis in Brussel is nu afgesproken dat er een of twee keer in de week lesgegeven mag worden in een klaslokaal door een Nederlandse docent. Voordeel hiervan is dat er heel direct kan worden ingesprongen op vragen.
‘Als gedetineerden vrij komen, moeten ze terug naar Nederland. De reïntegratie is vaak moeilijk, omdat ze niet weten wat er speelt’, zegt projectleider Bob van Rossum van het RBO. ‘Zo weten ze bijvoorbeeld niet dat Toon Hermans dood is, dat Willem-Alexander verloofd is met Máxima of dat de euro wordt ingevoerd. Door ze een opleiding te laten volgen, willen we voorkomen dat gedetineerden bij terugkomst in een gat vallen.’
In totaal verblijven ongeveer 2500 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen, in zeventig verschillende landen, waaronder Suriname, Duitsland en België. In Brussel zitten vijftig tot zestig Nederlanders van Surinaamse of Antilliaanse afkomt vast voor drugsdelicten. Zij zullen voornamelijk les krijgen in de Nederlandse taal, maar ook in sociale vaardigheden of solliciteren.
‘We hebben de PABO in Breda benaderd, omdat die het dichtste bij Brussel ligt’, aldus Van Rossum. ‘Het voordeel van studenten inzetten om les te geven aan gevangenen is dat het niets kost, de Reclassering heeft voor dit project geen geld. Ook hebben de studenten er zelf wat aan, ze kunnen ervan leren, het is een uitdaging. Daarnaast kunnen we met studenten zorgen voor continuïteit, want er komt altijd weer een nieuwe student.’
Op de PABO is positief gereageerd op het voorstel van de Reclassering. ‘Ik vind het een leuk project, maar er moet nog gekeken worden of het mogelijk is’, zegt docent Theo Wouters. ‘Ik denk dat er wel studenten te vinden zijn die het willen doen.’ (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?