Terug naar overzicht

Mes in Fontys’ lerarenopleiding Tilburg

Het bestuur van Fontys Hogescholen wil fors gaan bezuinigen in zijn lerarenopleidingen, te beginnen in Tilburg. Daar moeten 43 formatieplaatsen (een derde van het totaal) verdwijnen om het tekort van ruim zes miljoen gulden weg te werken. En dat terwijl Fontys van minister Hermans 12 miljoen kreeg uit een zak van 40 miljoen om de ergste nood bij de armlastige lerarenopleidingen te leningen.
De vakbeweging klaagt. ‘Het zegt wat, wanneer een grote instelling als Fontys het nodig vindt om te reorganiseren’, meent bestuurder Jan Duynhouwer van Onderwijsbond CNV. ‘Ik hoor van verschillende hogescholen dat het op deze manier niet meer lukt om lerarenopleidingen goed in stand te houden.’ Dat betekent volgens Duynhouwer dat er opnieuw overheidsgeld bij moet.
De medezeggenschapsraad van Fontys in Tilburg wil ook weer geld uit Den Haag zien, in ieder geval zolang de studentenaantallen niet oplopen. Zo niet, dan verwacht voorzitter Hans van Tartwijk dat lerarenopleidingen verdwijnen, of worden uitgekleed tot instituten waar alleen het leraarsvak wordt onderwezen. Kennis over het vak moet dan elders worden opgedaan.
Fontys wil vanaf 1 september 2002 in de eerste twee jaar de nadruk leggen op de inhoud van het vak en daarna op het lesgeven. Zo zouden studenten die vooral in het vak geïnteresseerd zijn, kunnen worden gelokt. Verder wil het bestuur verschillende onderdelen samenvoegen, bijvoorbeeld Nederlandse bij moderne vreemde talen. Studenten kunnen dan in grotere groepen les krijgen. Dat is veel goedkoper.
Van Tartwijk vindt dat op deze manier teveel vakken met een te kleine formatie gegeven worden. ‘Voor bijvoorbeeld natuurkunde blijft anderhalve formatieplaats over. Daarmee moet alles worden gedaan. Dat kan gewoon niet.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?