Terug naar overzicht

Bouwplannen centrum Tilburg van de baan

Er komt geen vestiging van de Hogeschool Brabant in het centrum van Tilburg. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de hogeschool, externe deskundigen en ambtenaren van de gemeente hadden nieuwbouw voorgesteld op het Louis Bouwmeesterplein achter de schouwburg. De Raad van Bestuur heeft echter een andere keuze gemaakt: bouwen op de bestaande locatie aan de Prof. Cobbenhagenlaan in Tilburg-west.
De Raad van Bestuur ziet af van het Louis Bouwmeesterplein, omdat er ‘geen reële zekerheid bestaat dat deze optie kan worden gerealiseerd’. Bestuurslid Wim Doors (bouwzaken) schrijft in een brief aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) dat de gemeente geen duidelijkheid heeft kunnen geven over de financiële consequenties. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het standpunt van het bestuur.
Eerder dit jaar zag de Raad van Bestuur al af van nieuwbouw in het centrum van Breda. Ook in die gemeente zal de hogeschool op de bestaande locatie buiten het centrum gaan bouwen.
Op 18 december ligt het Plan van Eisen voor de bouwplannen in Breda en Tilburg ter instemming voor in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De locatiekeuze maakt deel uit van dat plan, evenals de investering die met de bouw gemoeid is: 165 miljoen gulden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?