Terug naar overzicht

Docentencorps HBO vergrijst snel

Het hbo-personeel vergrijst snel. Maar liefst 37 procent is vijftigplusser, terwijl dat aandeel vijf jaar geleden pas 28 procent was. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de HBO-raad.

De vijftigplusgolf gaat ook aan de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch niet voorbij. Respectievelijk 35,1 en 35,8 procent van het personeel aan deze instellingen was in 2000 50 jaar of ouder. Ondanks het hogere vijftigplusgehalte is de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch als geheel toch iets jeugdiger dan de Hogeschool Brabant, doordat er bij de laatste verhoudingsgewijs weer veel bijna-vijftigjaren in dienst zijn. De gemiddelde leeftijd op de Hogeschool Brabant was eind vorig jaar 44,1, en op de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 43,9.

In totaal werkten er eind vorig jaar 30.176 mensen in het hbo. Dat waren er ruim duizend meer dan in 1996. Die groei heeft dus niet geleid tot verjonging. Nog maar 27,3 procent van alle hbo-personeel is jonger dan veertig (Hogeschool Brabant 29,5 procent, Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 27,9 procent). Vier jaar geleden vormden de twintigers en dertigers samen nog 31,4 procent van het hbo-personeel.
Tegelijk nam het aantal vijftigplussers in het hbo in vier jaar tijd sterk toe: van 28 naar 36,6 procent. Daarmee zijn de hogescholen verder vergrijsd dan de universiteiten: in het w.o. is het aandeel vijftigplussers nu 28 procent, het hbo-cijfer van 1996. Ook als de promovendi en student-assistenten met tijdelijk contract buiten beschouwing blijven, blijken de universiteiten met 33 procent vijftigplussers nog net wat minder vergrijsd dan het hbo. (FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?