Terug naar overzicht

Faculteitsraad Gamma keurt begroting af

‘Een pluim’ voor het werk van de directie, maar toch ‘nee’ tegen de begroting 2002.
De medezeggenschapsraad van de Faculteit Gamma (FMR) in Breda heeft de begroting afgekeurd. De faculteitsraad vindt dat de Raad van Bestuur het de directie onmogelijk heeft gemaakt een goede begroting te maken. Dat de directie er nog enigszins een helder verhaal van heeft weten te maken, verdient een compliment. De raad wil met het negatief advies een signaal aan de Raad van Bestuur (RvB) geven over de ‘rommelige begrotingssystematiek van de Hogeschool’.
De kritiek richt zich vooral op de manier waarop de begroting tot stand is gekomen. De directie van de faculteit diende een activiteitenbegroting in, maar nadat een aantal activiteiten waren geschrapt, ging de Raad van Bestuur alsnog over op een budgettering op basis van kengetallen en studentenaantallen.
De FMR is ook verbolgen over het late tijdstip waarop de directie te horen kreeg dat het in 2001 nog één procent extra moest bezuinigen, bovenop de afgesproken 2,5 procent. Elke faculteit van de Hogeschool Brabant moest in 2001 3,5 procent bezuinigen. Bovendien is de faculteitsraad bang dat door de bezuinigingen de kwaliteit van de opleidingen in het geding komt. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?